Konkurs Pune

               Kategoritë
Konkurse

Miros shpall konkurs për pozitën: • SHOFER KAMIONI Regjioni – Prishtinë Kushtet: • Të posedojnë patent shoferi në kategorinë C. LIFERUES I MALLIT Regjioni – Ferizaj Kushtet: • Kandidatët duhet të kenë të përfunduar shkollën e mesme, • Të kenë aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, • Të posedojnë patent shoferi në kategorinë B. Të gjithë […]

Konkurs Pune

               Kategoritë
Konkurse

Miros shpall konkurs pune për pozitën: • DEPOIST Regjioni – Prishtinè Pergiegjësitë: Ngarkimi i stafit tè shites • Menaxhimi i stokut nè depo • Barazimet e stafit. > Kushtet: • Kandidatet duhet ta kene tè perfunduar shkollen e mesme, • Të kene aftësi të shkelqyeshme të komunikimit, • Të posedojnë patent shoferin në kategoritë B. […]