Pëlqimi

Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën tonë të privatësisë dhe pranoni kushtet tona.

Informacioni që ne e mbledhim

Informacioni personal që ju kërkohet të jepni, dhe arsyet pse ju kërkohet t’i jepni ato, do t’ju bëhen të qarta në momentin kur ju kërkojmë të jepni informacionin tuaj personal. Nëse na kontaktoni drejtpërdrejt, ne mund të marrim informacion shtesë rreth jush, si emrin, adresën e emailit, numrin e telefonit, përmbajtjen e mesazhit dhe/ose bashkëngjitjet që mund të na dërgoni dhe çdo informacion tjetër që mund të zgjidhni të jepni. Kur regjistroheni për një llogari, ne mund të kërkojmë informacionin tuaj të kontaktit, duke përfshirë artikuj të tillë si emri, emri i kompanisë, adresa, adresa e emailit dhe numri i telefonit.

Si e përdorim informacionin tuaj

Ne përdorim informacionin që mbledhim në mënyra të ndryshme, duke përfshirë:

 • Siguroni, operoni dhe mirëmbani faqen tonë të internetit
 • Përmirësoni, personalizoni dhe zgjeroni faqen tonë të internetit.
 • Kuptoni dhe analizoni se si e përdorni faqen tonë të internetit.
 • Zhvilloni produkte, shërbime, veçori dhe funksionalitete të reja.
 • Komunikoni me ju, ose drejtpërdrejt ose nëpërmjet një prej partnerëve tanë, duke përfshirë shërbimin ndaj klientit, për t’ju ofruar përditësime dhe informacione të tjera në lidhje me faqen e internetit,
 • dhe për qëllime marketingu dhe promovimi Ju dërgoj email Gjeni dhe parandaloni mashtrimin

Skedarët e regjistrit

Ky sajt ndjek një procedurë standarde të përdorimit të skedarëve të regjistrit. Këta skedarë regjistrojnë vizitorët kur vizitojnë faqet e internetit. Të gjitha kompanitë pritëse e bëjnë këtë dhe një pjesë e analitikës së shërbimeve të pritjes. Informacioni i mbledhur nga skedarët e regjistrave përfshin adresat e protokollit të internetit (IP), llojin e shfletuesit, Ofruesin e Shërbimit të Internetit (ISP), vulën e datës dhe orës, faqet referuese/dalëse dhe mundësisht numrin e klikimeve. Këto nuk janë të lidhura me asnjë informacion që është personalisht i identifikueshëm. Qëllimi i informacionit është analizimi i tendencave, administrimi i faqes, gjurmimi i lëvizjes së përdoruesve në faqen e internetit dhe mbledhja e informacionit demografik.

Politikat e Privatësisë së Partnerëve të Reklamimit

Ju mund të konsultoni këtë listë për të gjetur Politikën e Privatësisë për secilin prej partnerëve reklamues të kësaj faqeje. Serverët e reklamave të palëve të treta ose rrjetet e reklamave përdorin teknologji si kukit, JavaScript ose Web Beacons që përdoren në reklamat dhe lidhjet e tyre përkatëse që shfaqen në Këtë sajt, të cilat dërgohen drejtpërdrejt në shfletuesin e përdoruesve. Ata marrin automatikisht adresën tuaj IP kur kjo ndodh. Këto teknologji përdoren për të matur efektivitetin e fushatave të tyre reklamuese dhe/ose për të personalizuar përmbajtjen reklamuese që shihni në faqet e internetit që vizitoni. Ki parasysh se Ky sajt nuk ka qasje ose kontroll mbi këto kuki që përdoren nga reklamues të palëve të treta.

Politikat e privatësisë së palëve të treta

Politika e privatësisë e kësaj faqeje nuk zbatohet për reklamuesit ose faqet e tjera të internetit. Kështu, ne po ju këshillojmë që të konsultoheni me Politikat përkatëse të Privatësisë të këtyre serverëve të reklamave të palëve të treta për informacion më të detajuar. Mund të përfshijë praktikat dhe udhëzimet e tyre se si të tërhiqeni nga disa opsione. Ju mund të zgjidhni të çaktivizoni cookies përmes opsioneve individuale të shfletuesit tuaj. Për të ditur më shumë informacion të detajuar rreth menaxhimit të cookie-ve me shfletues të veçantë të internetit, ai mund të gjendet në faqet e internetit përkatëse të shfletuesve.

Të drejtat e privatësisë CCPA (Mos i shit të dhënat e mia personale)

Sipas politikave të CCPA klientët kanë të drejt të:

 • Kërkoni që një biznes të fshijë çdo të dhënë personale për konsumatorin që një biznes ka mbledhur. Kërkoni që një biznes që shet të dhënat personale të një konsumatori, të mos shesë të dhënat personale të konsumatorit. Kërkoni që një biznes që mbledh të dhënat personale të një konsumatori të zbulojë kategoritë dhe pjesët specifike të të dhënave personale që një biznes ka mbledhur për konsumatorët.

Të drejtat e mbrojtjes së të dhënave GDPR

Ne dëshirojmë të sigurohemi që ju jeni plotësisht të vetëdijshëm për të gjitha të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave. Çdo përdorues ka të drejtë për sa vijon:

 • E drejta për akses – Ju keni të drejtë të kërkoni kopje të të dhënave tuaja personale. Ne mund t’ju paguajmë një tarifë të vogël për këtë shërbim. E drejta për korrigjim – Ju keni të drejtën të kërkoni që ne të korrigjojmë çdo informacion që mendoni se është i pasaktë.
 • Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni që ne të plotësojmë informacionin që mendoni se është i paplotë.
 • E drejta e fshirjes – Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të fshijmë të dhënat tuaja personale, në kushte të caktuara.
 • E drejta për të kufizuar përpunimin – Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të kufizojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale, në kushte të caktuara.
 • E drejta për të kundërshtuar përpunimin – Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale, në kushte të caktuara. E drejta e transportueshmërisë së të dhënave – Ju keni të drejtë të kërkoni që ne t’i transferojmë të dhënat që kemi mbledhur në një organizatë tjetër, ose drejtpërdrejt te ju, në kushte të caktuara.

 

Nëse bëni një kërkesë, ne kemi një muaj kohë për t’ju përgjigjur. Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga këto të drejta, ju lutemi na kontaktoni në email apo nëse keni mospëlqim me politikat teknike të faqes drejtohuni në erind-portfolio.com.