Konkurs Pune

               Kategoritë
Konkurse

Miros shpall konkurs për pozitën: • SHOFER KAMIONI Regjioni – Prishtinë Kushtet: • Të posedojnë patent shoferi në kategorinë C. LIFERUES I MALLIT Regjioni – Ferizaj Kushtet: • Kandidatët duhet të kenë të përfunduar shkollën e mesme, • Të kenë aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, • Të posedojnë patent shoferi në kategorinë B. Të gjithë […]